Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον τομέα θαλάσσιων μεταφορών. Πρωταρχικός μας σκοπός είναι η εξασφαλίση της ασφάλειας των ναυτικών και των πλοίων μας αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την άψογη παροχή υπηρεσιών που όχι μόνο πληρούν αλλά, υπερβαίνουν όλους τους σχετικούς κανονισμούς ποιότητας.

Αναμένεται απ’ όλους τους εργαζόμενους της ABCML, στην ξηρά και στη θάλασσα, να εργαστούν ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι υψηλοί στόχοι ποιότητας.

Συνεπώς, η επιτυχία της ABCML εξαρτάται από τη δέσμευση και τη συμμετοχή του κάθε εργαζόμενου.