Το όραμά μας είναι να συνεχίσουμε την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, ενώ προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των ανθρώπων και της περιουσίας.

Ταυτόχρονα, επιθυμούμε να διατηρηθεί η εταιρική μας κουλτούρα που δίνει μεγάλη σημασία και βραβεύει τις επιδόσεις υψηλής ποιότητας, ενώ αγωνίζεται για την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων της (τόσο του προσωπικού όσο και των πελατών της).