Οι ναυτικοί μας

Χωρίς τους ικανούς ναυτικούς μας, όσο σύγχρονος και να είναι ο στόλος μας, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Η ABCML έχει δεσμευτεί να παρέχει συνεχή και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους ναυτικούς της. Οι περισσότεροι από αυτούς ξεκινούν την σταδιοδρομία τους μαζί μας (ως δόκιμοι) και εξελίσονται μαζί μας επαγγελματικά – μέσω συχνών, στο πλοίο και στην ξηρά, εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η ABCML βασίζεται στους ναυτικούς της. Επομένως, η ευμάρια αυτών και των οικογενειών τους είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για το λόγο αυτό, η ABCML προσπαθεί πάντα να είναι κοντά στους ανθρώπους της, να αναγνωρίζει και να εκπληρώνει τις ανάγκες τους όσο καλύτερα μπορεί.