Ο Στόλος

Η πλειοψηφία των πλοίων που διαχειρίζεται η ABCML είναι με ελληνική σημαία. Ο στόλος ειδικεύεται στην φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων, κάνοντας χρήση των γερανών των πλοίων. Για να εξασφαλίσει τις αξιόπιστες υπηρεσίες, η ABCML διατηρεί τα πλοία της σε υψηλά επίπεδα έχοντας επάνω στα πλοία μια πλήρη σειρά ανταλλακτικών και υλικών.

Desert Unity

Flag Year built DWT
MI 2006 54.043
Περισσότερα

Desert Symphony

Flag Year built DWT
MI 2007 54.316
Περισσότερα

Desert Rhapsody

Flag Year built DWT
MI 2007 54.239
Περισσότερα

Desert Calm

Flag Year built DWT
GR 2011 57.400
Περισσότερα

Desert Peace

Flag Year built DWT
GR 2011 57.400
Περισσότερα

Desert Hope

Flag Year built DWT
MI 2011 57.400
Περισσότερα

Desert Glory

Flag Year built DWT
GR 2011 57.400
Περισσότερα

Desert Spring

Flag Year built DWT
MI 2012 57.437
Περισσότερα

Desert Victory

Flag Year built DWT
MI 2011 57.434
Περισσότερα

Desert Moon

Flag Year built DWT
MI 2012 57.469
Περισσότερα

Desert Oasis

Flag Year built DWT
GR 2012 57.436
Περισσότερα

Desert Osprey

Flag Year built DWT
MI 2015 55.837
Περισσότερα

Desert Harrier

Flag Year built DWT
MI 2017 60.447
Περισσότερα

Desert Challenger

Flag Year built DWT
GR 2017 61.259
Περισσότερα

Desert Ranger

Flag Year built DWT
GR 2017 61.146
Περισσότερα

Desert Dignity

Flag Year built DWT
GR 2016 63.503
Περισσότερα

Desert Grace

Flag Year built DWT
MI 2019 63.553
Περισσότερα

Desert Honour

Flag Year built DWT
GR 2020 63.553
Περισσότερα

Desert Virtue

Flag Year built DWT
GR 2020 63.462
Περισσότερα